Image module

Veiligheid Operationeel Leidinggevende

VOL VCA (1 dag)

De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers voldoende voorlichting en opleiding te geven over arbeidsomstandigheden, welzijn en veiligheid. In uw bedrijf kunt u als leidinggevende het aantal bedrijfsongevallen of bijna ongevallen tot een minimum beperken door veilig werken te bevorderen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze cursus is bestemd voor medewerkers van onderaannemers die in of doorstromen naar een leidinggevende positie. Het behalen van het certificaat Basis Veiligheid is door het behalen van de VOL VCA niet meer nodig.

Aanvraag Incompany training

Open inschrijving, maatwerk bedrijf of in – company.

De cursus omvat 1 dag.

De cursus start bij voldoende deelname. Om een maximaal leer- rendement voor elke deelnemer te garanderen is het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

De eindtermen van deze cursus bevatten alle onderwerpen uit de kwalificatie Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden:

Wetgeving;
Gevaarlijke stoffen;
Hoe ontstaat een ongeval?;
Brand- en explosiegevaar;
Ergonomie;
Werken in besloten ruimten;
Veiligheidsprocedures;
Gereedschappen en machines;
Taak-risico-analyse;
Hijsen, tillen, struikelen, uitglijden;
Bedrijfsnoodplannen;
Werken op hoogte;
Gevarenbronnen;
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Elektriciteit;

De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk. Examentraining maakt deel uit van het programma.

De cursus wordt afgesloten met een officieel door het SSVV goedgekeurd examen. De cursisten ontvangen het diploma Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden.

Open inschrijving is €. 295,– per persoon. Voor maatwerk of incompany maken wij graag een offerte.

Door het SSVV is de geldigheid van het diploma gesteld op 10 jaar.

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Bel 033 258 66 09 of mail naar info@btarbo.nl

BTArbo

Kosmonaut 6b
3824 MK  Amersfoort

033 258 66 09
Info@btarbo.nl

Stuur ons een bericht

Social Media

Het laatste nieuws en tips vindt u op Social Media.